Przejdź do treści
Rodzicielskie świadczenia uzupełniajace
MOPR

Instytucjonalna piecza zastępcza

Ostatnia modyfikacja: 05 listopada 2014

Dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki i wychowania w rodzinie biologicznej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego. Placówki sprawują nad dzieckiem opiekę całkowitą, dbając o jego wszechstronny rozwój. Ich zadaniem jest także współpraca z rodziną biologiczną dziecka w tym w zakresie umożliwienia powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Szczegółowe zasady pracy placówki określa jej regulamin organizacyjny.

 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Świnoujściu
W dniu 29 września 2005r. Rada Miasta Świnoujście podjęła uchwałę intencyjną Nr XLVII/391/2005 z dnia 29.09.2005r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie Miasta Świnoujście placówki opiekuńczo – wychowawczej działającej w formie placówki wielofunkcyjnej.
Kolejnym krokiem było podjęcie przez Radę Miasta Świnoujście uchwały w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej (Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2011r.). Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 4 listopada 2011r. wydał decyzję nr 8/2011 zezwalającą Prezydentowi Miasta Świnoujście na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Placówka została wpisana do wojewódzkiego rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych pod pozycją 9420-3/27/11.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Świnoujściu dysponuje czternastoma miejscami dla dzieci, w tym dziesięcioma miejscami socjalizacyjnymi oraz czterema miejscami interwencyjnymi.

Do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej w Świnoujściu kieruje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w oparciu o postanowienie Sądu Rodzinnego. Obecnie szczegółowe zasady przyjmowania i pobytu dziecka w Placówce, a także standardy działania placówek opiekuńczo – wychowawczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).


 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.