Przejdź do treści
Rodzicielskie świadczenia uzupełniajace
MOPR

Dobre praktyki

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu w roku  2008 sporządzili oraz rozpropagowali ulotkę skierowaną do mieszkańców Świnoujścia oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ulotka zawierała informację dotyczącą zjawiska przemocy oraz o instytucjach, które udzielają pomocy ofiarom przemocy.

 

Rok 2009 

W roku 2009 dla uczniów szkół gimnazjalnych został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Stop Przemocy”. Laureat I miejsca konkursu został wyróżniony nie tylko drobnym upominkiem, ale jego praca została wykorzystana w formie plakatu, który rozpropagowany był w szkołach na terenie Świnoujścia.

 

Kolejne działanie było skierowane do klientek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zostało zorganizowane spotkanie tematyczne pod hasłem: „Jak dobrze być piękną kobietą”. Celem spotkania było uświadomienie kobietom objętym pomocą SOWOPR, że piękno które niosą w sobie warto uzewnętrznić min. poprzez dbałość o własny wizerunek. W szarej codzienności warto znaleźć chwilę dla siebie i zadbać nie tylko o duszę ale też i o ciało. Każda kobieta powinna umieć dbać o siebie. Poprzez to spotkanie chcieliśmy pokazać jak w prosty i niekosztowny sposób „stać się piękną”.  Chcieliśmy podkreślić jak ważne są nasze potrzeby o których zapominamy w życiu codziennym zdominowanym opieką nad dziećmi, pracą i innymi obowiązkami domowymi. W pogoni dnia codziennego zapominamy, iż istotnym elementem życia jest po prostu RELAKS!.

Kierując się potrzebami najmłodszych a co za tym idzie bezbronnych dzieci, pracownicy Ośrodka przygotowali i rozpropagowali ulotki, które kierowane były do pielęgniarek i lekarzy służby zdrowia. Ulotka miała charakter informacyjny oraz miała za zadanie zwrócić uwagę pracowników służby zdrowia przemoc wobec dzieci.

 

 

Mając na uwadze działania profilaktyczne, pracownik Ośrodka przeprowadził w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Pod żaglami” warsztaty z zakresu przemocy dla najmłodszych.

 

 

 

 

 

W roku 2009 odbyło się pierwsze spotkanie Wigilijne dla klientek Ośrodka. Przygotowano potrawy świąteczne a najmłodszych gości Mikołaj obdarował drobnymi prezentami. 

 

 

 

 

 

ROK 2010

W roku 2010 pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie postanowili przygotować ulotkę skierowaną do osób starszych. Zawierała ona informację dotyczącą zjawiska przemocy, jej rodzajów oraz wykaz instytucji pomocowych. Ulotka została rozpropagowana w przychodniach, szpitalu oraz instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.Osoba udostępniająca swój wizerunek na ulotce była klientką Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

 

 

Zorganizowane zostało spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, na które zostały zaproszone kobiety korzystające ze wsparcia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Celem spotkania było zintegrowanie klientek SOWOPR oraz okazanie im zainteresowania. Organizując spotkanie 8 marca chcieliśmy podkreślić ważną rolę kobiety w życiu codziennym. Spotkanie było okazją do pokazania w jaki sposób można miło spędzić czas.

 

Rok 2010 zainicjował współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, czego efektem było zorganizowanie „I Świnoujskich obchodów dnia rodziny”. Akcja skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci pragnących zdobyć nowe umiejętności pomagające poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę w sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz innych obszarach umiejętności społecznych. Akcja miała cztery edycje i była prowadzona do 2013 r.

W ramach warsztatów realizowane były różne tematy między innymi: „Stres – przyjaciel czy wróg?”, „Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice”, „Cyberprzemoc”, „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”, „Problemy okresu dojrzewania”, „Kryzys utraty”. Mimo corocznego propagowania akcji, nie cieszyła się ona zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, dlatego też realizowana była tylko przez cztery lata.

 

 

ROK 2012

W roku 2012 pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie kierując się potrzebami rodziców, zorganizowali warsztaty dla dzieci pod nazwą „Powiedz o swojej złości – wybierz swoje zachowanie”. Warsztaty trwały od października do listopada 2012 r. Głównym celem omawianych zajęć było nauczenie dzieci wyrażenia złości w sposób akceptowalny społecznie. Celem ćwiczeń była nauka umiejętności odczytywania sygnałów złości, zapanowania nad sposobem myślenia pod wpływem złości i wybór zachowania w sytuacji przeżywanej złości. Dzieci uzyskały większy wgląd na własne uczucia i zrozumiały, że to, czy używają siły pod wpływem złości zależy od nich samych i jest ich wyborem.

 

 

 

 

Rok 2013

W dniu 8 marca zostało zorganizowane spotkanie z okazji „Dnia kobiet” dla klientek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Celem spotkania było zintegrowanie oraz podkreślenie jak ważną rolę pełni kobieta w życiu codziennym oraz ukazanie jak ważne jest realizowanie jej własnych potrzeb.Spotkanie odbyło się zgodnie z przygotowanym przez specjalistów SOWOPR scenariuszem. W trakcie dwugodzinnego spotkania udało się zrealizować wszystkie punkty zaplanowanego scenariusza. Z opinii klientek SOWOPR można wnioskować, że tego typu spotkania są miłą odskocznią od problemów dnia codziennego, a także okazją do spotkania towarzyskiego.

Kolejną inicjatywą był Program interwencyjnych oddziaływań psychoedukacyjnych dla grupy osób, wobec których została uruchomiona procedura „Niebieskiej karty”. Wyżej wymieniony Program składał się z kilku spotkań warsztatowych o charakterze edukacyjnym z zakresu przemocy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pod nazwą „Bez klapsa, czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Oddziaływania te skierowane były do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Popularność programu sprawiła, iż odbyły się dwie edycje w bieżącym roku.

W tym roku sporządzono oraz rozpropagowano ulotki dla dzieci. Zawierały one jasne i przystępne informacje dotyczące zjawiska przemocy dla najmłodszych, a także wykaz instytucji pomocowych oraz telefonów kontaktowych. Ulotki rozprowadzone zostały na terenach świnoujskich placówek oświatowych i szkół.

Rozpoczęto współpracę z Komendą Miejską Policji przy organizowaniu i przeprowadzeniu „Ogólnopolskiej nocy profilaktyki”.

 

 

Uczniowie klas gimnazjalnych mieli możliwość oddania swojego głosu przeciwko przemocy. W tym celu umieszczone zostały na terenie szkół specjalne skrzynki wyborcze, przygotowane przez pracowników Ośrodka.

W szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych został ogłoszony konkurs na krótkie hasło dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Działanie to spotkało się ze sporym odzewem wśród dzieci i młodzieży. Wybrane hasło zostało umieszczone na ulotce dotyczącej przemocy skierowanej do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

 

 

ROK 2014

Kontynuacją ogłoszonego w 2013 roku konkursu na krótkie hasło dotyczące zjawiska przemocy było opracowanie ulotki skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Ulotka zawierała informacje o przemocy oraz adresy i telefony instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

 

Kontynuowana współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, zaowocowała wspólnym zorganizowaniem warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu prawa, przemocy, psychologii. Akcja trwała od października do listopada 2014 r. Skierowana była do mieszkańców miasta Świnoujścia chcących poszerzyć swoją wiedzę z wyżej wymienionych zagadnień.

W celu nawiązania współpracy z krajem sąsiadującym od zachodniej granicy Polski w którym, osiedliło się wielu Polaków, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy współpracy Niemieckiej instytucji przygotował ulotki dla osób Polskiego pochodzenia mieszkających na terenie Niemiec.

 

ROK 2015

Podążając za potrzebami klientek w  roku 2015 zorganizowano warsztat pod nazwą „Pokonaj stres i spieraj siebie”. Celem warsztatów było rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem doświadczanym przez uczestniczki w codziennych trudnych sytuacjach. Warsztat miał także na celu wzmacnianie relacji z samą sobą, jako istotą mądrego wspierania i doceniania samej siebie.

Przeprowadzono pilotażowy warsztat pod nazwą „Związek buduje a nie rujnuje” dla uczniów III klas licealnych. Proponowane zajęcia przeznaczone były dla młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, a co się z tym wiąże wchodzącej w związki partnerskie. Z wypełnionych  przez uczestników ankiet, wynika iż, treści przedstawione podczas zajęć były ciekawe i interesujące. Młodzież chętnie uczestniczyła w przygotowanych ćwiczeniach warsztatowych, formułowała ciekawe wnioski i spostrzeżenia. Zaangażowanie młodzieży wskazuje, iż zajęcia tego typu są potrzebne a omawiane kwestie podczas zajęć mogą być wykorzystane w dorosłym  życiu.

Podsumowując wieloletnią pracę Ośrodka w dniu 27 listopada 2015 r. zorganizowano spotkanie dla byłych i obecnych klientek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod nazwa „Ja wczoraj i dziś”. Wspólne spotkanie w jednym miejscu kobiet, które są na początku walki ze zjawiskiem przemocy z kobietami, które już ją wygrały i zmieniły dotychczasowe życie, pokazało że warto zawalczyć o siebie. Spotkanie miało być okazją do rozmowy i poznania z perspektywy czasu jakie znaczenie w walce z przemocą odegrał Ośrodek. Co pomogło w osiągnięciu zamierzonego celu oraz co skłoniło klientki do zmiany swojego życia. Pomysł spotkał się z dużym odzewem naszych klientek, które bardzo entuzjastycznie przyjęły zaproszenie na wyżej wymienione spotkanie.

Zaskoczeniem oraz ogromnym wzruszeniem dla pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie były przygotowane podziękowania dla każdego z pracowników, kwiaty oraz słowa abyśmy nigdy nie zwątpili, iż nasza praca nie przynosi rezultatów, bo zebrane na spotkaniu osoby są dowodem na to, że nasze wsparcie pomaga klientkom uwierzyć, iż zmiany są możliwe.

Wręczono 28 ręcznie zrobionych zaproszeń z tego 21 osób było obecnych na wyżej wymienionym spotkaniu.  Na uroczystości byli obecni wszyscy pracownicy SOWOPR.

Z ustaleń wynika, iż 21 obecnych osób na spotkaniu 17  wyszło z koła przemocy, natomiast 4 osoby nadal mieszkają z osobami stosującymi przemoc.

Ważnym wnioskiem końcowym było zgłoszenie jednomyślnie przez wszystkie osoby, iż istnieje potrzeba organizowania tego typu spotkań i z niecierpliwością czekają na kolejne.

Były to także wyjątkowe chwile dla pracowników SOWOPR, gdyż mieli okazję do swobodnej rozmowy i zobaczenie, że serce jakie okazują i wsparcie jest motorem działań nie tylko dla klientek, ale dla nich samych.

Kampania Białej Wstążki

Co roku w listopadzie, od 2008, pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie organizują na terenie miasta Świnoujście Kampanię „Białej Wstążki”. Jej celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie.

Skutecznych sposobów walki z przemocą jest wiele, Kampania jest jedną z nich. Podnosi ona przede wszystkim świadomość, iż każdy z nas bez względu na płeć, wyznanie kolor skóry, upodobania ma równe prawa do zapewnienia sobie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz do poszanowania własnej godności. W ramach akcji na terenie miasta rozklejane są plakaty informacyjne dla mieszkańców, z których dowiedzieć się można o terminach proponowanych zajęć i warsztatów przeprowadzanych przez specjalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy. W poszczególnych latach rozdawane były z wydrukowanym logo Kampanii i adresem Ośrodka ulotki, balony, torby na zakupy, plastikowe żetony do wózków sklepowych. Proponowane zajęcia i warsztaty przeprowadzane były w formie spotkań, na których uczestnicy nie tylko słuchają ale także mają możliwość dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniami z innymi. „Co to jest złość”, „związek buduje, nie rujnuje”, „nie krzyczymy – rozmawiamy”, „jak nie stać się ofiarą przemocy ekonomicznej” to tylko niektóre z tematów zajęć i warsztatów przeprowadzonych przez organizatorów. W ramach Kampanii uruchamiany jest zawsze dla mieszkańców punkt porad prawnych dotyczących przemocy oraz organizowane są dni otwarte Ośrodka, podczas których można przyjść i dowiedzieć się o jego funkcjonowaniu oraz skorzystać z fachowego poradnictwa. Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w trakcie akcji prowadzą także zajęcia z młodzieżą szkolną oraz warsztaty dotyczące agresji i przeciwdziałania przemocy dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Świnoujściu. Akcję co roku wspierają funkcjonariusze Policji Miejskiej, grono prywatnych przedsiębiorców ze Świnoujścia. Kampania „Białej Wstążki” zagościła na stałe do Miasta i jest jego rozpoznawalnym symbolem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

 ROK - 2020

 

 

Dzień Kobiet w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

 

Z okazji  „ Dnia Kobiet ” w marcu 2020 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu z inicjatywy Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, kolejny raz  zaprosił uczestniczki grupy wsparcia dla osób doznających przemocy na darmowe zabiegi kosmetyczne.

Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w grudniu 2019 roku w siedzibie  Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grodzkiej 3 w Świnoujściu. Inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestniczek grupy wsparcia.  Były to zabiegi związane z pielęgnacją twarzy. Uczennice Centrum każdy zabieg dostosowały do preferencji i potrzeb osób zaproszonych i zadbały o komfort i miłą atmosferę. Dla większości kobiet było to pierwsze zabiegi tego typu w życiu.

Kontynuacją inicjatywy Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu jest celebrowanie  „ Dnia kobiet ” . Zaproszone Panie zobaczą i dowiedzą się jak wykonać makijaż dzienny, który podkreśli piękno oczu, wydobędzie pełne blasku spojrzenie, podkreśli rysy twarzy, tworząc ideał piękna i zmysłowości, uwydatni  naturalne atuty urody.

Zainteresowanym Paniom zostanie wykonany zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulacja łuku brwi.

Ponadto,  będą mogły skorzystać  z zabiegu SPA na dłonie. Wykonany będzie peeling, masaż dłoni, następnie nałożona będzie maska i parafina. Celem zabiegu jest nawilżenie, wygładzenie i odżywienie dłoni, zwłaszcza po okresie jesienno  – zimowym.

Celem tej inicjatywy jest uświadomienie kobietom, iż są ważne i powinny zadbać o siebie, aby ukazać swoje prawdziwe piękno, a to  zwiększy ich poczucie wartości.

Z zabiegów mogą skorzystać Panie, które otrzymają pisemne zaproszenie z okazji Dnia Kobiet.

 

Bardzo dziękujemy Zachodniopomorskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za ogromne zaangażowanie Pani Ewy Karpińskiej opiekuna  grupy oraz uczennic przeprowadzających darmowe zabiegi, za ich uśmiech, życzliwość i profesjonalne podejście do wykonywanych zabiegów.

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.