Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR

Cele i zadania

Ostatnia modyfikacja: 04 czerwca 2020

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście


Do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawodawca powołał organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390). W dniu 10 maja 2011r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 290/2011 powołał  w Świnoujściu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od tego czasu działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje się w ramach prac jednego Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład, po kilku zmianach, wchodzi 16 osób. Są to:

 

1.      Sonia Potocka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (od 26.04.2019r.)

2.      Gabriela Flis – Niśkiewicz - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego

3.    Gabriela Poniedziałek - Petruk - członek

4.    Agnieszka Zygarlicka - członek

5.      Roman Czech - członek

6.    Mirosława Bryś - członek

7.    Piotr Adamczyk - członek

8.    Sławomir Wojtyłko - członek

9.    Katarzyna Tromińska – członek

10.  Helena Kieraj - członek

11.  Sylwia Szostak - członek

12.  Agnieszka Adamczyk - członek

13.  Edyta Tomaszek – członek

14.  Aneta Całus - członek

15.  Jadwiga Gruszka - członek

16.  Beata Radomska - członek

 

 

 

Członkami Zespołu są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia. Sprawy dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania reguluje uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 lipca 2016r.

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl ustawy z 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 

1)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3)      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,

5)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b ust.2).

 

 Obsługę Zespołu zapewniają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
pokój: 318 – III piętro.
tel. 91 322 54 60, 91 322 54 97

 

 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.