Przejdź do treści
PFRON-System Obsługi Wsparcia
MOPR

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Ostatnia modyfikacja: 02 listopada 2017

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy o charak-terze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania pro-blemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profi-laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.). Ponadto, do za-dań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (art. 19 pkt 1 ustawy).

Uchwała nr XLV/341/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Świnoujściu na lata 2017 - 2026".

Uchwała nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008 - 2015".

Załącznik do Uchwały nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008 - 2015".

 Uchwała nr 139 w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008 - 2015" 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.